Разработка на мобилни приложения за Android и iOS

Разработка на мобилни приложения за Android и iOS.

За мен

Здравейте, казвам се Боян Илиев. Имам над 20 години в проектирането, разработването и доставянето на качествен софтуер за Windows, Embedded и Linux платформи и 9+ години в разработката на Android и iOS. Сега съм фокусиран основно върху мобилни проекти. Търся средносрочно сътрудничество, независимо от размера на работодателя - стартиращи компании, средни компании и големи корпорации от Съединените американски щати, Европейския съюз, Обединеното кралство или Канада. Нуждата от мобилни приложения в днешно време е от решаващо значение за много фирми, тъй като повечето от вашите потребители вероятно ви търсят на мобилните си телефони.

Какви мобилни приложения разработвам:

Нативни мобилни приложения за Android.

Нативни мобилни приложения за Android.

Създадени на Java или Kotlin, нативните(native) приложения са най-добрия вариант за мобилно приложение работещо на Android платформата. Нативните мобилни приложения са създадени за определена мобилна платформа, в този случай - Android.Te се възползват максимално от възможностите на Android, отличават се с малък размер, голямо бързодействие, използването на пълните възможности на native функции на операционната система Android.

Нативни мобилни приложения за iOS.

Нативни мобилни приложения за iOS.

Създават се на езика Swift в средата за разработка на мобилни приложения за iOS - Apple Xcode. Те се отличават с голямо бързодействие, малък размер и са добре оптимизирани за работа с операционна система iOS. Мобилните приложения създадени с Swift, са с приятен интерфейс, изполващ възможностите на най-новите версии на операционната система iOS.

Хибридни мобилни приложения за Android и iOS

Хибридни мобилни приложения за Android и iOS

Хибридните мобилни приложенията се създават на Flutter, най-модерната в момента платформа за разработване на мобилни приложения за Android и iOS, както и за десктоп операционни системи - Windows, MacOS, Unix. Основната идея и предимство на хибридните мобилни приложения е идеята да се създадат няколко приложения за няколко различни операционни системи от един единствен сорс код. Така се намалява времето за разработване на мобилните приложения за различните мобилни платформи.
Благодарение на хибридните технологии, мобилните приложения за двете платформи (Android и iOS) се разработват от един сорс код, те изглеждат и се държат по един и същ начин и в Android и в iOS. Разбира се основният недостатък на използването на един общ код е малко по-ниското бързодействие и по-голям размера на приложенията, заради това че в приложеният не се използват нативните библиотеки на съответните мобилни операционни системи, а се използват собствени библиотеки на по-високо ниво.
Flutter е най-новата технология за създаване на хибридни приложения, създадена и развивана от Google. До голяма степен тя премахва недостатъците на хибридните приложения, по-точно проблемите с бързодействието. Кодът на хибридните мобилни приложения разработени с Flutter се създава на езика Dart. Веднъж създадении приложенията се компилират до нативен код за Android и iOS, като по този начин чрез използването на повече нативен код се подобрява представянето и бързодействието на аплициите в средата, както и на Android, така и на iOS.

Хибридни мобилни приложения за Android и iOS

Мобилни приложения за смарт часовници с Wear OS

Смарт часовниците придобиват все по-голям пазарен дял в сектора на мобилните устройства. Wear OS е мобилната операционна система на Google, разработена специално за смарт часовници и базирана на последните версии на Android. Приложенията за Wear OS се разработват на програмните езици Java или Kotlin. Приложенията за Android Wear OS са самостоятелни приложения, които работят на устройство с Android Wear, за разлика от тези, които са предназначени за мобилни устройства с Android, като смартфони или таблети. Тези приложения споделят същата кодова база, като техните еквиваленти за Android платформата, но също така се интегрират по-добре с услугите и хардуера на Google Wear OS, отколкото обикновените приложения за Android.

Какво е мобилно приложение?

Мобилните приложения са софтуерни програми, които работят на мобилни устройства като смартфони и таблети. Мобилните приложения са написани на езици за програмиране като Java, Kotlin, Swift или Flutter/Dart. Мобилните приложения могат да бъдат изтеглени от магазини за приложения като Apple App Store или Google Play Store. Мобилните приложения са достъпни за различни цели, включително социални мрежи, развлечения, новинарски медии, пазаруване и образование.

Защо вашият бизнес се нуждае от мобилно приложение?

Мобилните приложения са бъдещето на бизнеса. Те позволяват на компаниите да достигнат до своите клиенти в движение. С мобилно приложение можете да поддържате връзка с клиентите си и да им предоставяте информация за вашите продукти или услуги. Мобилните приложения стават все по-популярни в наши дни. Много компании вече са започнали да разработват свои собствени мобилни приложения за различни цели като маркетинг, обслужване на клиенти, продажби и т.н. Някои фирми дори са стигнали дотам, че са създали мобилно приложение само за служителите си, за да имат достъп до фирмените ресурси в движение . Мобилните приложения са новият начин за правене на бизнес. Те се превърнаха в необходимост в тази дигитална ера с броя на хората, които използват смартфони и таблети, за да разглеждат и купуват продукти. Мобилното приложение е софтуерно приложение, което работи на мобилни устройства като смартфони, таблети или часовници и предоставя специфичен набор от функции. Мобилните приложения обикновено са предназначени за задачи, които могат да се извършват в движение или за кратки периоди от време, като четене на статия, купуване на нещо.

Тук можете да видите услугите, които предлагам.
Можете също да разгледате някои от последните ми проекти.
Кажете ми вашата идея и я направете реалност.

Boyan Iliev