Приложение за навигация за Android.

Приложение, което има за цел да помогне на компаниите за доставка. Диспечерът създава маршрута за всеки шофьор, след което приложението на устройството на шофьора получава маршрута и го отвежда до нужните адреси в правилния ред. Шофьорите могат да получат допълнителна информация/снимки/видеоклипове, свързани с конкретен адрес, който трябва да посетят. Приложението ще се използва в няколко компании за доставка в Дания.

Местоположение на клиента: Denmark
Статус: Maintenance
Операционна система: Android, iOS
Език за програмиране: Java
Технологичен стек: Java, GPS, Navigation, Location, Goole Map, Google Firebase, GoogleMapAPI, YoutubeAPI, Objectbox, AndroidStudio, ApachePOI, Exomedia, FirebaseCrashlytics, FirebaseAnalytics

Android navigation application for delivery companies.
Android navigation application for delivery companies.
Android navigation application for delivery companies.
Back to past projects.