Прост цифров компас за Android и iOS.

Това приложение е напълно адаптивен цифров компас, който е предназначен да се постави на таблото на моторни лодки и да им помага при навигацията. Има и опция за изпращане на GPS координати и други данни към сървър в реално време. Приложението показва посоката на устройството и скоростта му в различни единици. Приложението работи както за IOS, така и за Android, пейзаж и портрет.

Местоположение на клиента: Ню Орлиънс, САЩ
Статус: Поддръжка
ОС: Android, iOS
Език: Flutter/Dart
Технологичен стек: Flutter, Dart, FirebaseCrashlytics

Прост цифров компас за Android и iOS
Прост цифров компас за Android и iOS.
Прост цифров компас за Android и iOS.
Прост цифров компас за Android и iOS.
Прост цифров компас за Android и iOS.
Назад към минали проекти.